Med anledning av Coronaviruset

Läs mer här

ATA är experter på trafiksäkerhet och levererar helhetslösningar som alla har ett och samma mål – att värna liv och skapa säkra arbetsmiljöer. For the love of lives™

Nyheter

Se alla nyheter

Seminarie 1

Oskyddade trafikanter är en utsatt grupp i trafikmiljön, därför är det bra att fler väghållare har börjat ställa högre krav på utformningen av en säker passage för denna grupp av trafikanter.

Läs mer

Distansutbildning

Du vet väl att vi har lärarledda distansutbildningar! Dessutom har vi webbutbildningar och även fysiska utbildningar anpassade efter Coronaepedemin.

Läs mer

Referenser

Se alla referenser

Gång- och Cykelbana, Örebro

NCC/Trv valde ATAs högabsorberande bullerskyddsskärm i aluminium. Kunden och de kringboende är mycket nöjda med ljuddämpningen som uppnåtts och utseendet på installationen.

Läs mer

Fjälkinge, Kristianstad

Trafikverket, SVEAB och ATA lyckades skapa en estetisk och bullervänlig miljö för de boende. Kombinationer av högabsorberande skärmar och akrylglas användes för att säkerställa allas trevnad.

Läs mer
 

Hitta närmaste kontor och kontakta oss via formuläret eller telefon.

Hitta närmaste kontor och kontakta oss via formuläret eller telefon.