ATA är exklusiv återförsäljare av solcellsdrivna belysningsalternativ!

Vintermörkret är här så det är dags att lysa upp vägar, gator och byggarbetsplatser.

Vår ambition är att tillhandahålla paketerade säkerhetslösningar som ökar tryggheten för alla och det gör vi bland annat genom att erbjuda solcellsdrivna belysningslösningar.

En välplanerad belysning och ordentligt upplysta promenadvägar, cykelbanor och gator ökar förutsättningarna för en trygg och säker framkomlighet i trafikerade miljöer, speciellt för oskyddade trafikanter.

Våra miljösmarta belysningsalternativ drivs enbart av solenergi, vilket säkerställer ett minimalt klimatavtryck, inga elkostnader och jämfört med trådbunden belysning nästintill ingen installationskostnad.

Läs mer om dessa miljösmarta lösningar nedan. Om du är intresserad eller har några frågor får du gärna kontakta oss på  +46 10 440 71 01 eller info@ata.se