Gatubelysning med solceller

En välplanerad belysning och ordentligt upplysta promenadvägar, cykelbanor och gator ökar förutsättningarna för en trygg och säker framkomlighet i trafikerade miljöer, speciellt för oskyddade trafikanter.

Våra miljösmarta belysningsalternativ drivs enbart av solenergi, vilket säkerställer ett minimalt klimatavtryck, inga elkostnader och jämfört med trådbunden belysning nästintill ingen installationskostnad.

Världsledande solcellsbelysning

Produkterna drivs av solenergi, med en teknik i världsklass och en batteriteknik (litium LiFEp04) som möjliggör pålitlig prestanda även under vinterhalvåret.

Intelligent styrning

Belysningsenheterna är rustade med en integrerad passiv infraröd sensor (PIR) som växlar till 100% ljusstyrka när fordon eller människor beträder lampområdet men dimmar ned till 30% när ingen befinner sig inom lampområdet. Detta gör att vi sparar energi och säkerställer att belysningen fungerar från morgon till kväll.

Kostnadsbesparande och underhållsfri

Vår belysning kan enkelt installeras på såväl befintliga som nya stolpar samt på vägg eller fasad för att ge strömfri och underhållsfri belysning i flera år.

Service av belysningsdesign

Vi erbjuder en fullständig designservice och kan ge råd om belysningslayout samt hur lux-nivåerna över din plats kommer se ut.

Installation och leverans

Vi erbjuder en komplett leverans- och installationsservice.

Användningsområden:

  • Gång- och cykelvägar
  • Busshållplatser
  • Tågstationer
  • Parker, torg och rekreationsplatser
  • Elljusspår
  • Parkering
  • Lekplatser
  • Hamnar och marinor
  • Idrottsplatser

Om ni behöver hjälp med vilken belysning som passar er får ni gärna höra av er till oss.

Tillsammans skapar vi trafiksäkra miljöer – For the love of lives®