Här finns alla våra solenergilösningar!

Vi erbjuder flera solenergilösningar, bland annat solcellsdriven belysning såväl fasta som mobila och en solcellsgenerator som ger oss möjligheten att belysa eller generera el både hållbart och effektivt.

Samtliga lösningar drivs på solenergi, vilket tar bort behovet av att dra el. Nu kan ni belysa och generera el smidigt och enkelt, med minimala kostnader för installation och service.