Vägräcken och Broräcken

Vi erbjuder ett brett utbud av väg- och broräcken, allt från gång- och cykelbaneräcken till högkapacitets- och parkeringsräcken, alla med varierande design och funktion. ATA är återförsäljare av väg- och broräcken till våra samarbetspartners Nordic Road Safety och FMK Trafikprodukter.

Vi hjälper er med rådgivning och montering av alla våra räcken vid behov samt tar fram helhetslösningar för att skapa en sådan säker och trygg miljö som möjligt. Vår personal har lång erfarenhet av projektering och har under många år levererat samt monterat dessa lösningar till entreprenader inom flera olika områden.

Om ni har några frågor eller behöver hjälp i era kommande projekt, tveka inte att kontakta oss.

ATA – For the love of lives®

Vägräcken för trafikerade vägar

En viktig del i vårt arbete är våra vägräcken. Det handlar ofta om att utrusta våra största, och mest trafikerade vägar. Men också broar, stadskärnor, villaområden och cykelbanor som behöver säkra skydd. Dessa räcken räddar liv och ser till att trafikanter kan känna sig säkra när de befinner sig på vägarna.

Exempelvis förhindrar ett vägräcke att ett fordon glider över till vägbanan för trafikanterna som färdas i motsatt riktning och resulterar i en kollision med flera bilar involverade. De skyddar även fordonet från att åka av och ut i vägkanten. Även om en vägkant kan låta oskyldig finns det en mängd föremål som kan orsaka förödande skador på ett fordon. Här kan ett vägräcke stoppa fordonet från att komma för långt ut i vägkanten och göra en stor skillnad på hur situationen slutar.

Förbättrad sikt och säkerhet

I vårt utbud finns bland annat våra egentillverkade balkräcken, som är ett av marknadens mest avancerade och flexibla vägräcke. Det är enkelt att anpassas och har en låg monteringskostnad. Vi har även rörprofilsräcken vars styrka är att dessa är designade för att ge en ökad sikt vilket i sin tur ger bilföraren bättre uppsikt på omgivningen.

På landsväg är det inte ovanligt att vilt, stort som smått, kommer in på körfältet från sidan. Dessa oförutsägbara händelser leder ofta till snabba inbromsningar, som i sin tur kan leda till sladd, där ett vägräcke ökar säkerheten. En sådan reaktion kan få förödande konsekvenser utan att man kan hjälpa det eller hinner stoppa.

Broräcken som skyddar

Broräcken placeras vid broar och överfarter som sker över exempelvis vatten. Skulle en förare tappa kontrollen över sitt fordon eller bli påkörd av ett annat fordon hjälper de till att minska risken för att fordonet hamnar i vattnet. Att köra över en bro är något som många trafikanter upplever som något obehagligt.

Känslan av att sitta fast med enbart två utvägar och enbart vatten under dig får många att må illa, bli rädda och även undviker att köra över broar. I en situation som denna kan ett broräcke inte bara ha en faktisk funktion utan även inge en känsla av trygghet och säkerhet. På ett broräcke finns även möjlighet att montera ett nät i nederkant som ökar säkerheten samt energiupptagande räckesavslut. Dessa monterats på räckets ändar och höjer säkerheten.

Skyddsbarriärer

Förutom klassiska broräcken har vi även permanenta fallskyddsräcken i vårt utbud. Dessa kan användas som ett skydd både i mitten av vägbanan och i vägens kanter. Genom ett förstärkningssystem ger dessa barriärer en hög säkerhet och finns i flera olika höjder. De gör så att fordon stannar på rätt körbanan och inte hamnar i vägrenen eller på motsatta trafikens vägbana. De går enkelt att ansluta till exempelvis en vägg eller till andra övergångar inom samma system. De monterats ihop med en koppling som gör barriären stadig så den tål kraftiga påkörningar eller andra typer av kollisioner.

Skyddsräcken

ATA:s skyddsräcken är konstruerade med högkvalitativa material och en robust design för att klara av olika påfrestningar och kollisioner. Deras struktur är utformad för att absorbera energin från eventuella krascher och därigenom minimera skaderisken för dem som kommer i kontakt med dem. Dessa räcken är avsedda att minimera skaderisken och skapa en säker miljö där farliga situationer kan uppstå.

Skydd för MC-trafikanter

Även om en motorcykelförare har skydd på sig är de en kategori som är oskyddade när de befinner sig på vägarna. Mc-trafikanter sitter inte skyddade i en hytt utan kommer högst troligt glida av motorcykeln om ekipaget skulle köra omkull. Vårt MPS (Motorcycle Protection System) placeras på vägräckets underkant och skyddar mc-förare från att skada sig på vägräckets stolpar, men har ingen inverkan på vägräckets prestandard när det gäller funktion och kapacitet.

Kapacitetklassificering av väg- och broräcken

När räcken ska installeras på en vägsträcka behöver man utifrån en kapacitetklassificering bestämma vilken dimension som behövs. Klassificering har 4 steg: Låg kapacitet, Normal kapacitet, Hög kapacitet, Mycket hög kapacitet.

Exempelvis har temporära räcken vanligtvis en klassificering på låg kapacitet medan en permanent installering i Sverige har en klassificering på hög kapacitet. På de svenska vägarna används i regel vägräcken med en H2 klass, vilket gör att de flesta vägar har väg- och broräcken med en hög kapacitet som bidrar till en tryggare och säkrare miljö för olika trafikanter som befinner sig ute på vägarna.

Bro- och vägräcke – Få prisuppgift

Varmt välkommen att kontakta oss på ATA för att få pris på bro- och vägräcken. Vårt sortiment är noga utvalt för att fylla alla behov som våra uppdragsgivare kan tänkas ha och vi jobbar aktivt i vårt Innovation Center att utveckla våra produkter och ta dem till nästa nivå. Allt för att driva utvecklingen framåt.

Vanliga frågor och svar

 

Vilken typ av väg är farligast att köra på?

Det är farligast att köra på landsväg där hastigheten är hög och vägräcke i form av mitträcke saknas. Vägräcken skapar förutsättningar för att de mest dödliga olyckorna uteblir. Våra stållineräcken är utformade för att sitta i mitten av vägen och effektivt förhindrar mötesolyckor eller att ett fordon i en krock hamnar på mötande trafiks körbana och ökar risken för ytterligare olyckor.

Hur högt ska ett räcke vara?

Ett räcke ska vara minst 1,1 meter högt. Denna höjd säkerställer ett adekvat skydd för både fordon och fotgängare. Dock kan specifika krav variera beroende på vägens typ, trafikmängd och andra lokala förhållanden. Vi hjälper gärna till att ta fram anpassade lösningar som möter era specifika behov.

Klarar våra bro- och vägräcken snöplogning?

Ja, självklart är våra räcken tillverkade samt anpassade för att klara av eventuell snöplogning.

 

Kundprojekt

Kontakta oss via formuläret!

Kontakta oss via formuläret!