Vägräcken och Broräcken

Vi erbjuder en bred variation av säkerhetslösningar för trafikerade miljöer. Vi strävar efter att värna människors liv och säkerhet genom att erbjuda ett komplett sortiment av räcken, räckesavslut, krockdämpare och underglidningsskydd. Oavsett vilket projekt du har framför dig kan vi erbjuda en anpassad lösning för dina behov.

Vi har ett omfattande sortiment av räcken som är utformade för olika ändamål. För gång- och cykelbanor har vi räcken som är speciellt utformade för att skydda fotgängare och cyklister.

För parkeringsplatser erbjuder vi parkeringsräcken som är robusta och hållbara. Dessa räcken är utformade för att skydda fordon och människor mot kollisioner och oavsiktliga skador.

Våra vägräcken är testade och utformade för att ge optimal säkerhet på vägar och motorvägar.  Vägräcken är konstruerade för att minimera skadorna vid en eventuell kollision och skydda både förare och passagerare. Vi tillhandahåller också broräcken som är nödvändiga för att säkerställa säkerheten på broar och överfarter.

Om du har några frågor eller behöver hjälp med ditt kommande projekt, tveka inte att kontakta oss. Vårt team av experter finns tillgängligt för att ge dig råd och hjälp för att hitta den bästa säkerhetslösningen för dina behov. Vi ser fram emot att vara en del av ditt projekt och bidra till att skapa en säker och trygg miljö för alla.

ATA – For the love of lives®

Vägräcken

En viktig del i detta arbete är våra vägräcken. Det handlar ofta om att utrusta våra största, och mest trafikerade vägar. Men också broar, stadskärnor, villaområden och cykelbanor som behöver säkra skydd. Dessa vägräcken räddar liv och ser till att trafikanter kan känna sig säkra när de befinner sig på vägarna. Exempelvis förhindrar ett vägräcke att ett fordon glider över till vägbanan för trafikanterna som färdas i motsatt riktning och resulterar i en kollision med flera bilar involverade. Vägräcken skyddar även fordonet från att åka av och ut i vägkanten. Även om en vägkant kan låta oskyldig finns det en mängd föremål som kan orsaka förödande skador på ett fordon. Exempelvis brukar det finnas träd i kanten av vägrenen och en kollision med ett träd slutar ofta med stora skador på både fordon och passagerare. Här kan ett vägräcke som stoppar fordonet från att komma för långt ut i vägkant göra en stor skillnad på hur situationen slutar.

I vårt utbud finns bland annat vårt egentillverkade balkräcken som är ett av marknadens mest avancerade och flexibla vägräcken. Det är ett räcke som är enkelt att anpassas och har en låg monteringskostnad. Vi har även rörprofilsräcken vars styrka är att dessa är designade för att ge en ökad sikt vilket i sin tur ger bilföraren bättre uppsikt på omgivningen. På landsväg är det inte ovanligt att vilt, stort som smått, kommer in på körfältet från sidan. Även om det enbart är en liten kanin eller hare kan det skrämma föraren om man inte sett djuret från början och bli rädd samt överraskad när de plötsligt befinner sig framför bilen. En sådan reaktion kan få förödande konsekvenser utan att man kan hjälpa det eller hinner stoppa.

Skyddsbarriärer

Förutom klassiska bro- och vägräcken har vi även permanenta skyddsbarriärer i vårt utbud. Dessa kan användas som ett skydd både i mitten av vägbanan och i vägens kanter. Genom ett förstärkningssystem ger dessa barriärer en hög säkerhet och finns i flera olika höjder. De gör så att fordon stannar på rätt körbanan och inte hamnar i vägrenen eller på motsatta trafikens vägbana. De går enkelt att ansluta till exempelvis en vägg eller till andra övergångar inom samma system. De monterats ihop med en koppling som gör barriären stadig så den tål kraftiga påkörningar eller andra typer av kollisioner.

Broräcken som skyddar

Broräcken placeras vid broar och överfarter som sker över exempelvis vatten. Skulle en förare tappa kontrollen över sitt fordon eller bli påkörd av ett annat fordon kommer broräcken minska risken för att fordonet hamnar i vattnet. Att köra över en bro är något som många trafikanter upplever som något obehagligt. Känslan av att sitta fast med enbart två utvägar och enbart vatten under dig får många att må illa, bli rädda och även undviker att köra över broar. I en situation som denna kan broräcken inte bara ha en faktisk funktion utan även inge en känsla av trygghet och säkerhet. Ser en förare eller passagerare tydliga broräcken kan det räcka för att skapa en tryggare känsla när man kör över en bro.

På ett broräcke kan man även montera ett nät i nederkant som ökar säkerheten samt energiupptagande räckesavslut. Dessa monterats på räckets ändar och höjer säkerheten.

Skyddar MC trafikanter

Även om en motorcykelförare har skydd på sig är de en kategori som är oskyddade när de befinner sig på vägarna. Mc trafikanter sitter inte skyddade i en hytt utan kommer högst troligt glida av motorcykeln om ekipaget skulle köra omkull. Vårt MPS (Motorcycle Protection System) placeras på vägräckets underkant och skyddar mc förare från att skada sig på vägräckets stolpar. Men har ingen inverkan på vägräckets prestandard när det gäller funktion och kapacitet.

Kapacitetklassificering av väg- och broräcken

När väg- eller broräcken ska installeras på en vägsträcka behöver man utifrån en kapacitetklassificering bestämma vilken dimension som behövs på räcket. Klassificering har 4 steg: Låg kapacitet, Normal kapacitet, Hög kapacitet, Mycket hög kapacitet.

Exempelvis har temporära räcken vanligtvis en klassificering på låg kapacitet medan en permanent installering i Sverige har en klassificering på hög kapacitet. På de svenska vägarna används i regel vägräcken med en H2 klass, vilket gör att de flesta vägar har väg- och broräcken med en hög kapacitet som bidrar till en tryggare och säkrare miljö för olika trafikanter som befinner sig ute på vägarna.

Vilken väg är farligast att köra på?

Det är extra farligt att köra på landsväg där hastigheten är hög och vägräcke i form av mitträcke saknas. Vägräcken skapar förutsättningar för att de mest dödliga olyckorna uteblir. I närmare 20 år har man vetat att ett mitträcke är en viktig del i trafiksäkerhet. Våra stållineräcken är utformade för att sitta i mitten av vägen och effektivt förhindrar mötesolyckor eller att ett fordon i en krock hamnar på mötande trafiks körbana och ökar risken för ytterligare olyckor.

Klarar våra bro- och vägräcken snöplogning?

Ja, självklart är våra räcken tillverkade samt anpassade för att klara av eventuell snöplogning.

Noga utvalt utbud på väg- och broräcken

Vårt sortiment är noga utvalt för att fylla alla behov som våra uppdragsgivare kan tänkas ha och vi jobbar aktivt i vårt Innovation Center att utveckla våra produkter och ta dem till nästa nivå. Allt för att driva utvecklingen framåt.

Läs gärna mer om våra olika typer av produkter och ta gärna kontakt med oss för att diskutera era behov och utmaningar.

Tillsammans skapar vi en säker och tillgänglig  miljö – For the love of lives®

Kundprojekt

Kontakta oss via formuläret!

Kontakta oss via formuläret!