Rätt påkörningsskydd skyddar människor och egendom

För att skydda liv och egendom används påkörningsskydd i exempelvis garage, parkeringsmiljöer, industrier och bensinstationer. Väl utformade skydd höjer säkerheten för alla som vistas inom området och minimerar skadorna vid kollision. Hos ATA hittar du ett brett utbud av påkörningsskydd, så som pollare, höjdhinder och hörnskydd. Våra produkter är alltid testade enligt gällande standard, vilket gör det tryggt och enkelt att välja rätt lösning beroende på vilka krav som ställs.

Tillsammans skapar vi en trafiksäker miljö – For the love of lives. ®


 

PÅKÖRNINGSSKYDD FÖR UTOMHUS- OCH INOMHUSMILJÖER

ATA tillhandahåller påkörningsskydd som är anpassade för både utomhus- och inomhusmiljöer, perfekt utformade för att hantera de specifika risker som finns i olika områden. Våra produkter syftar till att förebygga skador på byggnader och fordon genom att erbjuda robust skydd mot kollisioner. Med en rad alternativ erbjuder vi skräddarsydda lösningar som minimerar behovet av reparation och underhåll.

  • Installationer med stumma ståndare: har ofta låg installationskostnad men får snabbt en högre livscykelkostnad när de utsätts för påkörning då de ofta måste ersättas.
  • Installationer med semi-flexibla ståndare: har en viss flexibilitet vilket gör att de klarar lättare kollisioner utan att behöva ersättas.
  • Installationer med energiabsorberande ståndare: ger en överlägsen kombination då de klarar högt ställda kollisionskrav utan att deformeras. Ger en låg drifts- och underhållskostnad då de flesta kollisioner inte behöver någon åtgärd.

VÅRT UTBUD AV PÅKÖRNINGSSKYDD

Vårt omfattande utbud av påkörningsskydd är designat för att möta en rad olika behov. Från robusta påkörningsskydd till lastbil till flexibla lösningar i gummi som skyddar utsatta hörn och kanter – vi har allt för att öka säkerheten på din arbetsplats. Utforska vårt sortiment för att hitta den perfekta lösningen för er verksamhet.

Planera rätt från början!

Våra experter och TA-planerare har lång erfarenhet av hur man utformar miljöer som skyddar både liv och egendom. Vi hjälper gärna till med vår erfarenhet med beräkningar för ditt unika projekt, där även 3D-simuleringar är möjliga. På så vis kan miljön utformas på bästa sätt ur både ett skydds- och ekonomiskt perspektiv.

Kontakta oss via formuläret!

Kontakta oss via formuläret!