Rätt påkörningsskydd skyddar människor och egendom

För att skydda liv och egendom används påkörningsskydd i olika typer av anläggningar som till exempel parkeringsmiljöer, industrier och bensinstationer.

Väl utformade påkörningsskydd höjer säkerheten för alla som vistas inom området och minimerar skadorna vid kollision. Påkörningsskydd från ATA är alltid testade enligt gällande standard, vilket gör det tryggt och enkelt att välja rätt lösning beroende på vilka krav som ställs.


 

Påkörningsskydd har olika egenskaper för olika syften:

Installationer med stumma ståndare har ofta låg installationskostnad men får snabbt en högre livscykelkostnad när de utsätts för påkörning då de ofta måste ersättas.

Installationer med semi-flexibla ståndare har en viss flexibilitet vilket gör att de klarar lättare kollisioner utan att behöva ersättas.

Installationer med energiabsorberande ståndare ger en överlägsen kombination då de klarar högt ställda kollisionskrav utan att deformeras. Ger en låg drifts- och underhållskostnad då de flesta kollisioner inte behöver någon åtgärd.

Planera rätt från början!

Våra experter och TA-planerare har lång erfarenhet av hur man utformar miljöer som skyddar både liv och egendom. Vi hjälper gärna till med vår erfarenhet med beräkningar för ditt unika projekt, där även 3D-simuleringar är möjliga. På så vis kan miljön utformas på bästa sätt ur både ett skydds- och ekonomiskt perspektiv.