ATA arbetar för att utveckla säkerhet och skapa tryggare trafikmiljöer som värnar liv

De flesta vägarbeten bedrivs samtidigt som trafikanter ska kunna passera vilket innebär risker både för vägarbetare och trafikanter. Genom utbildning, rådgivning och olika typer av säkerhetslösningar bidrar ATA till säkra miljöer vid vägarbeten.

Vid stora infrastrukturprojekt är det en utmaning att bedriva arbetet samtidigt som trafiken ska kunna passera dygnet runt, året om.

ATA:s uppdrag är att se till att skapa en trygg arbetsmiljö, samtidigt som det ska vara säkert för trafikanterna att passera. Vi erbjuder ett brett TA-sortiment till försäljning.

Som helhetsleverantör av trafiksäkerhet levererar ATA trygga trafikomläggningar och bättre flöden i trafiken. Bland ATA:s kunder finns såväl stora som små entreprenadföretag, kommuner och statliga verk.

Vi är en av få aktörer i Sverige som kan följa kunden från planeringsstadiet till färdigt projekt. Vi levererar säkra lösningar vid vägarbeten genom vår expertis kring lagar och tillstånd och vi erbjuder den senaste tekniken för att värna liv.

For the love of lives™

Hela vår verksamhet bygger på ett gemensamt mål
– att värna liv.

ATA har mer än 50 års erfarenhet av trafiksäkerhet och vägarbetsutrustning. Vi är experter på att lösa komplexa trafiksituationer vid vägarbeten, trafiksäkerhetslösningar, skydd mot fordonshot och trafiksäkerhetsutbildningar.

Vi arbetar för att utveckla trafiksäkerhet och för att skapa tryggare miljöer. ATA – For the love of lives

Se vår film