Vi utvecklar säkerhet och skapar tryggare miljöer

ATA är ett stockholmsbaserat säkerhetsföretag som erbjuder innovativa lösningar i form av produkter, tjänster och nya teknologier – med målet att värna liv.

Som helhetsleverantör skapar vi trygga, säkra och tillgängliga miljöer. Våra kunder är såväl stora som små entreprenadföretag, kommuner och statliga verk. ATA är en av få aktörer i Sverige som kan följa kunden från planeringsstadiet till färdigt projekt.

Genom att alltid vara tillgängliga, snabba och flexibla strävar vi efter att vara våra kunders, partners och medarbetares förstahandsval. Därutöver har vi ett stort miljöfokus som genomsyrar alla delar i verksamheten.

Vår ambition är att göra trafik- och byggbranschen m.fl. grönare genom att erbjuda hållbara och miljövänliga alternativ till våra kunder. Därför är det viktigt för oss att aktivt följa och bidra till utvecklingen av hållbara och innovativa säkerhetslösningar. Allt för att ge våra kunder en säkrare vardag.

ATA har mer än 50 års erfarenhet av att utveckla och skapa säkerhet. Vi levererar skräddarsydda säkerhetslösningar till våra kunder. Alltid med största engagemang.

Våra grundpelare

Hela vår verksamhet är genomsyras av tre grundpelare – aktning, tydlighet och ansvarstagande.

Aktning handlar om att visa öppenhet, inkludera andra i samtal, agera när problem uppstår samt respektera andra genom att lyssna noga på andras åsikter och behov. Men prestige, auktoritet och rädsla arbetar vi emot.

Tydlighet är nyckeln till en framgångsrik arbetsplats och ett lönsamt företag. Och tydlig kommunikation skapar trygghet. Våra medarbetare vet vad som förväntas av dem samt hur de ska utföra sina arbetsuppgifter.

Ansvarstagande betyder att vi tar ansvar över vad vi gör och står för det vi säger.  Vi på ATA tycker att det är viktigt att alla tar ansvar för vilka beteenden som accepteras på arbetsplatsen. Både individuellt och kollektivt. Det gäller även hur var och en representerar företaget.

Om ni har några frågor eller behöver hjälp, får ni jättegärna kontakta oss.

Ni når oss enklast på telefon 010- 440 71 01 eller via mejl  info@ata.se.

Vi hörs!

ATA – For the love of lives®