ATA arbetar för att utveckla säkerhet och skapa tryggare miljöer som värnar liv

De flesta vägarbeten bedrivs samtidigt som trafikanter ska kunna passera vilket innebär risker både för vägarbetare och trafikanter. Genom att tillhandahålla säkerhetslösningar i form av produkter, tjänster och nya teknologier bidrar ATA till att öka säkerheten i trafikerade miljöer.

ATA:s uppdrag är att se till att skapa trygga, säkra och tillgängliga trafikmiljöer för alla. Vi erbjuder ett brett TA-sortiment till försäljning.

Som helhetsleverantör av trafiksäkerhet levererar ATA trygga trafikomläggningar och bättre flöden i trafiken. Bland ATA:s kunder finns såväl stora som små entreprenadföretag, kommuner och statliga verk.

Vi är en av få aktörer i Sverige som kan följa kunden från planeringsstadiet till färdigt projekt. Vi levererar säkerhetslösningar vid vägarbeten genom vår expertis kring lagar och tillstånd och vi erbjuder den senaste tekniken.

For the love of lives™

Hela vår verksamhet bygger på ett gemensamt mål
– att värna liv och miljö.

ATA har mer än 50 års erfarenhet av trafiksäkerhet och vägarbetsutrustning. Vi är experter på att leverera skräddarsydda säkerhetslösningar till våra kunder, alltid med största engagemang.

ATA – For the love of lives

Se vår film