Lösningar som skyddar liv och egendom

Testade HVM-anordningar räddar liv

Vi har sett det över hela Europa – och även i Sverige. Illvilliga människor med fordon som vapen skapar stor förödelse i sina försöka att sprida skräck och terror. Deras angrepp är riktade mot vårt öppna samhälle och dess invånare.

Vi på ATA arbetar för att utveckla säkerheten och skapa tryggare miljöer som värnar liv. Vi kan det bättre än de allra flesta och när vi dagligen skyddar vägarbetare och trafikanter i tuffa trafikmiljöer så gör vi det alltid med skyddsanordningar testade mot relevant standard. Detta har gett oss en unik kunskap kring hur man krocktestar skydd mot fordon av olika storlekar. Vi har marknadens bredaste utbud av forceringsskydd mot fordonsattacker.

Säkerhetsklassningen är nyckeln

Många av de forceringsskydd vi ser idag är framtagna med goda intentioner men klarar faktiskt sällan att stoppa en fordonsattack utan kan i bästa fall verka avskräckande. Det finns dock lösningar som fungerar så låt oss få berätta hur man med krocktestade och klassade anordningar skapar trygga miljöer där invånaren kan känna sig säker med rätt forceringsskydd.

Alla våra HVM-lösningar är testade och klassade enligt någon av de relevanta standarderna som finns; amerikanska ASTM 2656, Brittiska PAS 68, PAS 69 & PAS 170 samt den Internationella IWA-14. Klassningen från dessa tester visar utöver fordonsvikt och hastighet, även hur långt det flyger delar från kaross och liknande vilket är viktigt med tanke på skyddets placering.

Har du kanske ett gångstråk, entré, känslig infrastruktur eller en öppen yta som behöver skyddas?

Begreppsterminologi för Skydd mot fordonshot (HVM) 

Kontakta oss via formuläret!

Kontakta oss via formuläret!