Avstängningsmaterial

Avstängningsmaterial – brett utbud

Sverige pågår det varje dag arbeten på vägarna. Det sker på väldigt många platser och av väldigt skiftande art. På dessa vägarbeten arbetar det personal som utför sitt arbete under riskfyllda förhållanden. För att göra arbetsplatserna så säkra som möjligt för både arbetare och personer som vistas kring dem utmanas vi på ATA hela tiden att ta nästa kliv för att hitta nästa generations säkerhetslösningar. Vi har därför ett brett utbud av avstängningsmaterial som är anpassat för situationer som dessa.

Avstängningsmaterial för en ökad säkerhet

Vid väldigt många typer av arbeten behöver man stänga av en arbetsyta för att säkerställa säkerheten för de som arbetar och de som passerar arbetsområdet. Det kan röra sig om plastband och koner vid bostadsrättsföreningens städdag eller tunga avstängningar med bullerskydd vid större vägarbeten. Passerande fordonstrafik får hjälp av olika sorters avstängningsmaterial för att kunna veta vad som gäller vid en passering och gör de som arbetar där tryggare samt säkrare. Vårt sortiment är noga utvalt för att fylla alla behov som våra uppdragsgivare kan tänkas ha och vi jobbar aktivt i vårt Innovation Center att utveckla våra produkter och ta dem till nästa nivå.

Avstängningsmaterial för event

Vi har ett brett utbud av avstängningsmaterial som är lämpliga för event och tillställningar. Vi har olika sorters staket och grindar som gör det enkelt att spärra av områden samt bygga gångar för att strukturera upp ett stort antal besökare. Vi har även slang- och kabelskydd som täcker känsliga kablar och slangar som behöver dras mellan scener, foodtrucks och andra tänkbara platser.

Förvarna med avstängningsmaterial

För att öka säkerheten och undvika olyckor i trafiken behöver trafikanter bli uppmärksammade på om förändringar i omgivningen med hjälp av avstängningsmaterial. Vi har produkter och lösningar som klarar de flesta situationer där något behöver stängas av. Dessutom har vi den kringutrustning du kan behöva i form av till exempel skyltar, ljussignaler eller gångbroar.

Gångtrafikant vid vägarbete

Gångtrafikanter är en av de mest utsatta grupperna i trafiken och gentemot en bil eller liknande fordon är de i ett stort underläge vid en kollision. Ska du utföra ett vägarbete på en gångbana där många gående passerar och behöver du utrustning för att göra det på ett säkert sätt?

Vi på ATA har ett brett utbud på avstängningsmaterial som kan hjälpa dig att skydda just gångtrafikanterna. Genom att sätta upp exempelvis gångbroar och tillfälliga övergångsställen blir det tydligare för både gående och bilförare vart deras vägar kan korsas och ingen behöver anta eller göra en felbedömning som kan resultera i en krock.

Vad för hastighet gäller vid vägarbeten?

Om det ska passera fordonstrafik förbi vägarbetet behöver man vidta åtgärder både gällande hastighet och säkerhet. Det ska vara säkert för arbetare att utföra sitt jobb på platsen och för att uppnå det tar man bland annat hjälp av olika sorters avstängningsmaterial. Exempelvis sätter man upp hastighetsreducerande lösningar, sidomarkeringar samt tillfälliga vägmärken som påvisar den temporära hastigheten som gäller för den specifika vägsträckan och som gör trafikanter uppmärksamma på att ett vägarbete utförs på kommande sträcka.

För trafikanter är det jätteviktigt att följa dessa anvisningar som avstängningsmaterialet ger eftersom dessa är framtagna just för arbetarnas säkerhet. Den hastighet som är bestämd har räknats ut utifrån arbetsplatsens omständigheter. Befinner sig ett vägarbete mindre än 2,5 meter från passerande trafik kommer hastigheten vara 30 km/h. Är dock avståndet mer än 2,5 meter kommer det vara en hastighet på 50 km/h som tillåts och om vägarbetet har uppsatta skyddsbarriärer som står mellan arbetarna och trafiken kommer hastigheten vara 70 km/h.

Läs gärna mer om våra olika typer av produkter och ta gärna kontakt med oss för att diskutera era behov och utmaningar.

Tillsammans skapar vi en trafiksäker miljö – For the love of lives®

Kontakta oss via formuläret!

Kontakta oss via formuläret!