Väg- och Broräcken

I Sverige slingrar det sig idag över 140 000 km väg, utspritt över hela landet. För att göra vägarna så säkra som möjligt för både trafikanter, personer som vistas kring vägarna samt djur och natur utmanas vi på ATA hela tiden att ta nästa kliv för att hitta nästa generations säkerhetslösningar.

En viktig del i detta arbetet är våra vägräcken. I vårt sortiment har vi allt från säkra och CE-märkta vägmärken och broräcken, mitträcken för 2+1-vägnätet till designade lackerade broräcken. Det handlar ofta om att utrusta våra största, och mest trafikerade vägar. Men också broar, stadskärnor, villaområden och cykelbanor som behöver säkra skydd som räddar liv. Vårt sortiment är noga utvalt för att fylla alla behov som våra uppdragsgivare kan tänkas ha och vi jobbar aktivt i vårt Innovation Center att utveckla våra produkter och ta dom till nästa nivå.

Läs gärna mer om våra olika typer av produkter och ta gärna kontakt med oss för att diskutera era behov och utmaningar.

Tillsammans skapar vi en trafiksäker miljö – For the love of lives™.

Referenscase

Kontakta oss