Flexbeam vägräcke, E4 Gävle

Uppdrag

Det har på flera sträckor längs E4 i Gävletrakten saknats tillräckligt med vägräcken i syftet att minska risken för olyckor. Som åtgärd genomförde Trafikverket ett pilotprojekt för att på halverad tid få vägräcken på plats.

Utmaning

ATA skulle på uppdrag av NCC och Trafikverket installera ca 10 mil balkräcken på rekordtid. Anledningen till kravet på den korta installationstiden berodde på Trafikverkets önskan att minska påverkan på bilister.

 

Lösning

ATA valde tillsammans med Trafikverket och NCC att lösa problemet genom att installera Flexbeam på vägsträckan. På de avfartsramper som finns monterades underglidningsskydd för motorcyklar. Detta har under en längre tid varit ett önskemål från motorcyklister.

Flexbeam är CE-märkt och är väl anpassat för svenska vägar och trafikförhållanden. Utöver dess högre höjd, och därmed bättre säkerhet, kan den kombineras med vanliga vajerräcken och flera typer av räckesavslutningar och övergångar. På avfarterna är även motorcykelskydd installerade.

Utöver balkräcket Flexbeam använde sig ATA av den energiabsorberande räckesavslutningen Trend. Räckesavslutningen ämnar till att absorbera och avleda fordon i fall av kollision med räckesände, och är testat och godkänt för kollisioner upp till 110 km/h, så kallad P4 klass.

Resultat

Fordon kan inte längre komma över på fel körbana utan stoppas av de nya mitträckena. Dessutom minskas skaderisken för motorcyklister på avfarterna med de nya underglidningsskydden. Installationerna hjölper till att höja säkerhetsnivån på en av Sveriges mest trafikerade vägar.