Ledningsgruppen

Göran Kållberg

VD

070-101 07 79

goran.kallberg@ata.se

David Åsén

Inköpschef

072-514 14 13

david.asen@ata.se

Martin Krauss

Avdelningschef Infraskydd

073-519 05 71

martin.krauss@ata.se