SensorZone – kollisionsvarningssystem

SensorZone skapar en säkrare och mer effektiv arbetsmiljö för dig och dina medarbetare. Med detta kollisionsvarningssystem kan ni undvika förödande kollisions- och klämningsolyckor med hjälp av systemets unika trippelvarningsfunktion som varnar både den som är i fara och föraren med varningslampor, vibration och ljudsignaler.

Vad är SensorZone?

SensorZone är ett kollisionsvarningssystem som är laddat med information och kontroll. Systemet är ett effektivt och beprövat sätt att säkra trafikerade miljöer där man använder stora maskiner och fordon på daglig basis. Bland annat finner vi riskfyllda miljöer för påkörning i flera sektorer inom produktions-, terminal-, lager- och anläggningsbranschen.

Hur fungerar SensorZone?

Varningssystemet är enkelt att installera och lätt att lära. Till att börja med fäster man en antenn på maskinen eller fordonet som är i drift för att skapa en så kallad uteslutningszon, liksom en bubbla runt fordonet, som markerar det område som är farligt att beträda.

Vidare förutsätter detta system att samtliga personer på arbetsplatsen bär en tagg på hjälmen eller kläderna. Taggen varnar inblandade parter när en person beträder en uteslutningszon.

SensorZone varnar alltså inte bara personen i fara utan även föraren i god tid, med stora marginaler och tydliga varningar. Till exempel vid inbrytning i en uteslutningszon larmar taggen och maskinen inblandade parter med ljud- och ljussignaler samt vibrationer från både taggen och maskinen såväl invändigt som utvändigt.

Vilka är fördelarna med SensorZone?

Utöver trippelvarningen kan man reglera storleken på uteslutningszonen utifrån behov. Dessutom har taggarna en livslängd på tre år, vilket tar bort behovet av laddning.

En ytterligare fördel med SensorZone är systemets automatiserade dataloggning som registrerar incidenter och vilka riskfyllda områden som finns på platsen. Med denna teknik kan vi se till att vi optimerar och anpassar säkerheten på plats hela tiden.

Skapar en långsiktig säkerhetskultur

Med SensorZone skapas inte bara ett bättre flöde och en säkrare arbetsplats, det ger förutsättningen att implementera en positiv och långsiktig säkerhetskultur på företaget då den främjar engagemang, trygghet och beteendeförändring bland arbetsstyrkan

Frågor?

Om du har frågor om SensorZone får du gärna kontakta oss på 010- 440 71 01 eller info@ata.se.

Läs mer: Folder om SensorZone