ATA är stolt sponsor av…

Vi på ATA värnar om människors liv och säkerhet. För oss är det viktigt att ta ansvar, agera och vara uppmärksam, särskilt när det kommer till barns hälsa och trygghet. Därför vill vi vara med och göra skillnad i arbetet att motverka mobbning, utanförskap och våld genom att stötta olika organisationer. Idag stödjer vi Aktiv Skola, Giving People och Nattvandrarna som alla verkar för ett och samma mål – barn och vuxnas trygghet.

Aktiv Skola

Aktiv Skola är en organisation som aktivt arbetar för barns hälsa och trygghet i skolan. De strävar efter att uppnå en bättre skola i Sverige för alla barn med fokus på områden såsom mobbning, hälsa, miljö, grooming och droger. Läs mer på www.aktivskola.se.

Nattvandrarna

Nattvandrarna vill skapa trygghet och gemenskap för att alla ungdomar i Sverige ska känna sig säkra oavsett tid på dygnet. De är ute på nätter och kvällar under helgerna samt är närvarande under festivaler och högriskhelger. Läs mer på www.nattvandrarna.se.

Trafikkalendern

Trafikkalendern är Sveriges största läromedel om trafiksäkerhet för barn. De arbetar för att engagera skolor i låg- och mellanstadiet att arbeta med trafik-, miljö och hälsofrågor som en del av utbildningen för hållbar utveckling.

Genom att stödja utgivningen av Trafikkalendern  vill vår arbetsplats bidra till säkrare och tryggare skolvägar för barnen. Läs mer på www.trafikkalendern.se