Solcellsgenerator –
en hållbar och långsiktig energilösning 

ProPower

Vår generator, ProPower, är en solcellsgenerator som kan användas som primär energikälla tack vare dess kraftfulla solpaneler. Dessutom drivs den enbart på solenergi, vilket gör den betydligt mer miljövänlig än en traditionell dieselgenerator.

Fördelar med generator

Vår solcellsgenerator särskiljer sig från traditionella dieselgeneratorer då den  drivs på solenergi, vilket tar bort behovet av tankning och kostnader för diesel.

Generatorns solpaneler kan justeras för optimal vinter- och sommarprestanda. Till exempel kan man vrida solpanelerna så att de exponeras maximalt av solen.

Andra fördelar med generatorn är att den kan minska bullerföroreningarna på plats, en idealisk lösning för exempelvis bostadsområden eller områden med nära anslutning till bostadsområden såsom byggarbetsplatser.

Behöver ej övervakas

Generatorn kan användas i urbana miljöer och vid nattprojekt, eftersom den inte behöver övervakas. Tekniken i vår generator gör att du kan ställa in den i ett läge och låta den sköta sig själv. Till exempel kan du slå på/stänga av strömmen på distans för att öka den totala drifttiden på batteriet.

Vid laddning av elfordon (EV) finns en automatiserad teknik som reglerar laddningshastigheten. Exempelvis när efterfrågan av energi på marknaden är stor så minskar laddningsströmmen och när efterfrågan sjunker ökar laddningshastigheten, vilket resulterar i lägre kostnader.

Användningsområden:

  • Byggarbetsplatser
  • Anläggningsplatser
  • Avfallsplatser
  • Täkter & dagbrott
  • Övriga temporära anläggningar

Tillsammans skapar vi trafiksäkra miljöer – For the love of lives®