Solcellsgenerator –
en hållbar och långsiktig energilösning 

Vad är en generator?

En generator kommer väl till hands vid platser där man är i behov av tillfällig el och det inte finns några externa strömkällor tillgängliga på plats. Generatorer är med andra ord oberoende strömkällor som omvandlar och distribuerar el till bland annat maskiner, fordon, belysningar och byggnader.

Platser med behov av generatorer kan exempelvis vara tillfälliga utomhusmiljöer såsom evenemang och event, byggarbetsplatser, motorvägar, järnvägar eller andra infrastrukturprojekt.

Fördelen med att använda en generator är att den förhindrar eventuella avbrott i dagliga aktiviteter eller i affärsverksamheten, vilket är särskilt viktigt vid arbeten där maskiner och fordon har en betydande roll i verksamhetens dagliga arbete eller på andra platser där tekniken är avgörande.

För oss på ATA är miljön och människors säkerhet högsta prioritet, därför erbjuder vi energilösningar som förenklar och effektiviserar arbetet på arbetsplatser, samtidigt som de värnar om miljön.

Vi har en miljösmart lösning – vår solcellsgenerator som är en pålitlig och oberoende energilösning för konstruktion, infrastruktur, järnväg samt evenemang- och festivalsektorer.

ProPower

Vår generator, ProPower, är en solcellsgenerator som kan användas som primär energikälla tack vare dess kraftfulla solpaneler. ProPower drivs på solenergi, på så sätt är den betydligt mer miljövänlig än en traditionell dieselgenerator.

Till exempel har vår solcellsgenerator kapacitet att ladda upp tre byggbodar på en och samma gång. Generatorn kan även användas för att ladda upp elbilar, hjullastare, grävmaskiner eller andra fordon.

Trailermonterad generator

Generatorn är en monterad trailer med ett kompakt och stabilt fotavtryck, vilket gör den enkel att förflytta och placera på såväl större som mindre ytor.

Generatorn är också rustad med den senaste solenergi- och batterilagringstekniken i dess kompakta trailer – vilket gör den till en kraftfull, kostnadseffektiv och lättanvänd generator som minskar utsläppet av växthusgaser och ångor.

Hur fungerar en generator?

En generator fungerar liksom en powerbank med solceller. I solcellen genereras energi från solen till batteriet som i sin tur samlar upp energin och ger ström till förbrukning.

Fördelar med generator

Med denna teknik kan ProPower minska bränsleförbrukningen med upp till 90% och på så vis minska koldioxidutsläppen. Dessutom förbättrar den senaste solpanelstekniken generationens prestanda med över 30%.

ProPower särskiljer sig därmed från traditionella dieselgeneratorer då den  drivs på solenergi, vilket resulterar i att kostnader för diesel och behov av tankning är obefintliga.

Fördelaktigt med ProPower är att dess solpaneler kan justeras och vridas för optimal vinter- och sommarprestanda. Till exempel kan man vrida solpanelerna så att de exponeras maximalt av solen.

Andra fördelar med generatorn är att den kan minska bullerföroreningarna på plats, vilket är idealiskt för exempelvis bostadsområden eller områden med nära anslutning till bostadsområden såsom byggarbetsplatser.

Behöver ej övervakas

Generatorn kan också används vid urbana miljöer och nattprojekt, då den inte behöver övervakas. Tekniken i vår generator gör att du kan ställa in den i ett läge och glömma bort den, då den sköter sig själv. Till exempel kan du slå på/stänga av strömmen på distans för att öka den totala drifttiden på batteriet.

Vid laddning av elfordon (EV) finns en automatiserad teknik som reglerar laddningshastigheten. Exempelvis när efterfrågan av energi på marknaden är stor så minskar laddningsströmmen och när efterfrågan sjunker ökar laddningshastigheten, vilket resulterar i lägre kostnader.

Utöver det är vår generator utrustad med en mikrokontroller och GPS-spårning, vilket innebär att den kan slås på och av på distans. Dessutom registreras och övervakas nyckeldata som förbrukad ström med hjälp av en teknik som kallas ”ERICA”. Det är en smart fördelningscentral som mäter och registrerar hur mycket ström som förbrukas på plats, men även var den förbrukar mest ström.

Bra att veta

  • Totalvikt 3310 kg med trailer
  • Intern bränsletank 130 liter (kan anslutas till extern bränsleförsörjning)
  • Storlek 22 kVA generator med 15 kVA strömriktare och 35 Kwh LI-jon batterilagring.
  • Mått 4,30 m (L) x 2,24 m (B) x 2,56 (H) när panelerna är stängda

Tillsammans skapar vi trafiksäkra miljöer – For the love of lives®