Fallskyddsräcken i Kista galleria

Tidigare i år levererade vi 16 st fallskyddsräcken till Kista galleria då vår kund PBF AB efterfrågade en säkerhetslösning för deras lastkajer.

Varje lastkaj i Kista galleria vid sektion F är nu rustade med våra fallskyddsräcken för att förebygga risken för fallolyckor.

Fallskyddsräcket är i stål och lämpar sig i alla industrimiljöer. Räckesdelarna kopplas enkelt ihop och räcket installeras med fastpluggning i basplattan eller gjuts ned med betong.

Panos Papangelopoulos på PBF AB säger ”Allt gick bra med leveransen, vi är jättenöjda.”

Vi är glada över resultatet och samarbetet med PBF AB.