ATA fortsätter sin tillväxtresa med nya ägare

Kära kunder, partners och leverantörer!

Vi ser fram emot att i samarbete med våra kunder fortsätta att utveckla och skapa trygga, säkra och tillgängliga miljöer inom flera områden.

Hela företaget ser mycket positivt på ägarbytet och framöver kommer vi att satsa med full styrka på våra nya lösningar, till exempel solcellsbelysningar och kollisionsvarningssystem tillsammans med våra framgångsrika koncept, Tech, Trafikskydd och P-huslösningar.

”Efter tre års hårt arbete, av hela företaget, har vi nu nått en lönsamhet och struktur som ger oss möjlighet att ytterligare utvidga vårt erbjudande och att arbeta med nya kundsegment. Det känns rätt att lämna över stafettpinnen till Göran Kållberg för den fortsatta resan.” säger Peter Bäckström, avgående VD.

”Det känns mycket stimulerande att få förtroendet och uppdraget att leda den fortsatta resan tillsammans med vårt sammansvetsade team. Med vårt starka varumärke ATA och våra satsande ägare i ryggen har vi alla möjligheter att lyckas.” säger Göran Kållberg, tillträdande VD.

ATA idag är grunden för det nya ATA som vi har startat att bygga. Vi fortsätter med full kraft från våra lokaler på Staffans väg 7 i Sollentuna.

For the love of lives®