ATA lanserar ett unikt kollisionsvarningssystem!

Tillsammans med GKD Technologies introducerar vi SensorZone på den nordiska marknaden.  SensorZone är ett kollisionsvarningssystem som förebygger olyckor mellan fordon och människor.

Att bli påkörd av ett fordon i rörelse är fortfarande en av de största riskerna för arbetare inom en mängd olika sektorer. Bland annat inom konstruktion, infrastruktur, avfallshantering, lager och logistik.

Systemet är utvecklat för att undvika förödande olyckor på arbetsplatsen.  Därför har SensorZone en unik trippelvarningsfunktion som varnar med ljudsignaler, ljussignaler och vibrationer.

Något som också särskiljer SensorZone från andra kollisionsvarningssystem på marknaden, är vilka som varnas på plats. Med SensorZone varnas både föraren och fotgängaren, inte bara en utav dem.

SensorZone är enkelt att använda och kräver minimalt underhåll.

Maskiner och fordon som är i drift är utrustade med en antenn som skapar en så kallad uteslutningszon eller ”bubbla” runt maskinen. Därtill får all personal en tagg som kan fästas på hjälmen eller kläderna. Om en tagg bryter in i maskinens uteslutningszon aktiveras den och varnar taggbäraren och fordonsföraren.

Läs mer: Folder SensorZone