ATA Depå / Segeltorp

Er partner och kompletta leverantör kring trafiksäkerhetslösningar

Ni har möjlighet att helt låta oss ta hand om era trafikproblem i samband med ert arbete på eller kring vägområdet. Det ger er utrymme att fokusera på er kärnverksamhet. Vi tar de nödvändiga kontakterna med väghållaren och ser till att en TA-plan upprättas.

Ni kan hyra eller köpa alla trafikanordningar av oss.

Vi ser till att rätt produkter etableras på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.
Avstängningen är färdig när ni kommer till arbetsplatsen.

NI KAN ALLTID FÅ HJÄLP MED:

 • Trafikanordningsplaner
 • Hyra av trafikanordningar
 • Trafikvakter och -lotsar
 • Schakt- och polistillstånd
 • Tillfälliga skyltar tillverkas snabbt i vår egen skyltproduktion
 • Utkörning, installation och underhåll av trafikanordningarna
 • Jour
 • TMA-fordon
 • Montering
 • Utbildning. Kravutbildningar och specialutbildningar, hos er eller i lokal hos oss

DEPÅCHEFEN HAR ORDET

Välkommen till ATAs depå i Segeltorp!

Vi som jobbar här sitter på den expertis och kunskap du behöver för att kunna göra ett bra jobb. Du är alltid välkommen in om du har mer frågor eller undrar något över hur vi kan hjälpa dig. Jag som är depåansvarig heter Claes Eriksson och du får självklart kontakta mig om du vill veta mer om oss!

Våra öppettider är 06.30-16.00.

 • Kundsupport

  Ring oss på telefonnummer +46 10 440 71 01.

  Mail
 • Kursbokning

  Utbildningar bokas enklast via vår hemsida.

  Boka kurs

Nyheter

Arbetsledare, Transportledare, Trafikplanerare & Produktionsplanerare

Jesper Söderholm

Arbetsledare

Emil Söderholm

Arbetsledare

Emelie Lindström

Transportledare

Mike Gunasekara

Trafikplanerare