Om oss

ATA är ett säkerhetsbolag som erbjuder innovativa lösningar i form av produkter, tjänster och nya teknologier med målet – att värna liv och miljö.

Vi är ett stockholmsbaserat företag som arbetar i hela Norden.

Våra tre byggstenar

Hela vår verksamhet genomsyras av tre grundpelare – aktning, tydlighet och ansvarstagande.

Aktning handlar om att undvika prestige, auktoritet och rädsla. Det handlar om att visa öppenhet, inkludera andra i samtal, agera när problem uppstår samt respektera andra genom att lyssna noga på andras åsikter och behov.

Tydlighet är nyckeln till en framgångsrik arbetsplats och ett lönsamt företag. En tydlig kommunikation skapar trygghet och medarbetare som vet vad som förväntas av dem samt hur de ska utföra sina arbetsuppgifter.

Ansvarstagande betyder att vi tar ansvar över vad vi gör och står för det vi säger.  Vi på ATA tycker att det är viktigt att alla tar ett såväl individuellt ansvar som ett kollektivt ansvar för vilka beteenden som accepteras på arbetsplatsen samt hur man representerar företaget.

Vårt uppdrag

ATA:s uppdrag är att se till att skapa trygga, säkra och tillgängliga trafikmiljöer för alla.

Som helhetsleverantör av trafiksäkerhet levererar ATA trygga trafikomläggningar och bättre flöden i trafiken. Bland ATA:s kunder finns såväl stora som små entreprenadföretag, kommuner och statliga verk.

Vi är en av få aktörer i Sverige som kan följa kunden från planeringsstadiet till färdigt projekt. Vi levererar säkerhetslösningar vid vägarbeten genom vår expertis kring lagar och tillstånd och vi erbjuder den senaste tekniken.

Hela vår verksamhet bygger på ett gemensamt mål
– att värna liv och miljö.

ATA har mer än 50 års erfarenhet av trafiksäkerhet och vägarbetsutrustning. Vi är experter på att leverera skräddarsydda säkerhetslösningar till våra kunder, alltid med största engagemang.

ATA – For the love of lives