Stockholms Stads kurs. Nu hos ATA!

Fr.o.m. april är ATA utbildningsleverantör för Stockholms Stads kurs – Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark.

Samtliga som arbetar på stadens mark ska ha genomgått utbildningen i syfte att få nödvändig kompetens och kunskap om stadens krav i samband med arbete på väg. Utbildningsdatum kommer att presenteras på vår hemsida under v. 10.

Läs mer och boka här!