Från och med den 1 maj 2022 är ATA Hill & Smith’s uthyrning- och entreprenaddel samt flaggvaktstjänster och utbildningsverksamhet en del av Ramirent Groups helägda dotterbolag RentSafe Sverige AB.  

Finns ATA kvar? 

Ja, ATA kommer att finnas kvar och arbeta mer fokuserat på produkter för säkerhet, skydd av anläggningar (P-hus m m), trafik-och fordonssäkerhet samt permanenta lösningar så som bro- och vägräcken.

 

Vad betyder detta för dig som kund?

Ingen förändring mer än att ATA:s temporära del, flaggvaktstjänster och utbildning jobbar under annan flagg.

För såväl ATA:s som RentSafes kunder, innebär avtalet ett större utbud av produkter och tjänster. Tillgången till rikstäckande Ramirent, RentSafes redan starka ställning inom avstängningsmaterial kompletteras nu med ATA:s styrka på tjänsteproduktion. I övrigt gäller samma rättigheter och skyldigheter som tidigare för såväl ATA:s tidigare kunder som RentSafes.

Kommer ATA:s varumärke leva vidare i Sverige?
Ja, RentSafe har endast förvärvat delar av ATA:s verksamhet i Sverige och de delarna kommer nu helt gå upp i RentSafe. Depåerna med personal, materiel och fordon tillhör RentSafe.

ATA:s huvudsäte kommer fortsatt vara i Sollentuna med den personal som idag jobbar med permanenta säkerhetslösningar.

Du som kund får nu stöd av en större aktör som täcker en större geografisk yta och som fortsatt kommer ha ett gott samarbete med ATA när det gäller permanenta säkerhetslösningar samt att RentSafe är dotterbolag till Ramirent vilket i sig ger synergier.

Om du har några frågor är det bara att mejla eller ringa oss!

ATA Hill & Smith AB
Box 7051, 192 07 Sollentuna
Växel: +46 10 440 7101
Email: info@ata.se