Påkörningsskydd monterade i bärande pelare

Påkörningsskydd monterade i bärande pelare är en inovativ lösning som inte tar någon golvyta i anspråk och finns för en mängd olika tillämpningar. Det går att få skräddarsydda system som uppfyller både estetiska arkitektmässiga krav och nödvändiga prestandakriterier. De flexibla systemen har samma utbud av valmöjligheter kring fyllnadspaneler.

 

Standardfunktioner innefattar:

 • Oberoende testade enligt SS-EN 1991-1-1 (BS 6399), BS 6180-201 och ICE:s rekommendationer
 • Räcket upptar inget utrymme av parkeringsytan
 • Integrerat klättersäkert system
 • Stilfullt skydd för fordon och fotgängare
 • Kostnadseffektivt byte av enskilda paneler
 • Kombinationen av fyllnadsmaterial erbjuder en mängd olika designalternativ (lackering i valfri RAL-kulör och applicering av logotyp)
 • Andra typer av fyllnadsmaterial kan övervägas i samband med jämförande provning av materialstyrka.
 • Vi kan erbjuda måttbeställda lösningar som passar dina specifika krav. Kontakta våra säljare om du vill veta mer eller diskutera dina önskemål.

Exempel på lösningar

Standarder och föreskrifter

 • Konstruktionsnormer

  Tillämpliga koder för konstruktion av fordonssäkerhetssystem

  Läs mer
 • Eurokoder

  Eurokoder anger gränstillstånd men är något mer uttryckligt baserade på tillförlitlighetsteori.

  Läs mer
 • Byggnadsföreskrifter

  Minimikravet och föreskrifter för byggnadssystemet.

  Läs mer

Kontakta oss