Balkprofiler

Vårt program erbjuder en rad olika typer av balk-/räckprofiler för beroende på situation och estetiska krav. Dessa kan monteras på fjädrande, semifjädrande eller stumma ståndare. Våra profiler innefattar: Berry Beam, Flexbeam W-profil, Open Box Beam och Warehouse-beam och är även lämpade för användning vid industrianläggningar som, bland annat, lagerbyggnader och distributionscentraler.

Olika balkprofiler

Standarder och föreskrifter

 • Konstruktionsnormer

  Tillämpliga koder för konstruktion av fordonssäkerhetssystem

  Läs mer
 • Eurokoder

  Eurokoder anger gränstillstånd men är något mer uttryckligt baserade på tillförlitlighetsteori.

  Läs mer
 • Byggnadsföreskrifter

  Minimikravet och föreskrifter för byggnadssystemet.

  Läs mer

Kontakta oss