Webbutbildning Arbete på väg Steg 1 (Nivå 1+2)

En utbildning från ATA Academy

Webbutbildning Arbete på väg Steg 1 (Nivå 1+2)

I första hand rekommenderar vi vår fysiska utbildning i Steg 1 då det finns ett stort värde i mötet med andra deltagare och få svar på frågeställningar från en kompetent utbildare.

Webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är bosatt på andra orter än där vi erbjuder utbildningar, eller om du har svårt att delta på vardagstid.

Webbutbildningen gör du i din egen takt – när du vill och vart du vill!

För du ska få arbeta vid vägarbeten på Trafikverkets vägar krävs det att du har allmän grundkompetens (APV Steg 1.1). Kompetenskravet ställs på alla som arbetar på vägen oavsett vilken tid arbetet tar eller vilka arbetsuppgifter som utförs. För att få framföra fordon inom ett vägarbete (så kallade väghållningfordon) krävs att du har grundkompetens för uppgiften (APV Steg 1.2). Slutligen krävs det grundkompetens för vägarbete där det förekommer pasaserande fordonstrafik i direkt anslutning till vägarbetsområdet (APV Steg 1.3). Genom att gå vår webbutbildning för hela Steg 1 – får du en bred grundkompetens för att utföra vägarbete eller framföra väghållningsfordon.

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens skyldighet att se till att du som arbetstagare har den utbildning som krävs för arbetsuppgiften.

Webbutbildningen för Arbete på väg, Steg 1 erbjuds via vårt responsiva utbildningssystem och är framtagen av vårt kompetenscentrum ATA Academy. Innehållet är framtaget enligt Trafikverkets kompetensplan för allmän grundkompetens, grundkompetens för att framföra väghållningsfordon och grundkompetens för vägarbete.

Målgrupp

Webbutbildningen APV Steg 1 vänder sig till dig som arbetar på vägarbeten där det förekommer passerande fordonstrafik i direkt anslutning till din arbetsplats, eller dig som behöver framföra någon form av väghållningsfordon. Utbildningen är med andra ord till för dig som behöver en bred grundkompetens inom arbete på väg. För dig som däremot ska arbeta med mer säkerhetskrävande eller ansvarsfyllda uppgifter kan det krävas högre kompetens (APV Steg 2 och 3) – läs mer på www.ata.se/academy.

Så här går det till:

 • Gör utbildningen på en smartphone, surfplatta eller dator
 • Efter avklarad utbildning får du ett fysiskt och ett digitalt utbildningsbevis

Ur kursinnehållet

 • Lagar och regelverk
 • Arbetsmiljö
 • V3-principen
 • Vägarbetsområdet
 • Vägmärken och skyddanordningar
 • Trafikreglering
 • Väghållningsfordon
 • Tunga skydd
 • Oskyddade trafikanter

Bra att veta

Teori: Webbutbildning
Kompetens: APV Steg 1 (1.1,1.2,1.3) (enligt Trafikverket TDOK 2018:0371)
Intyg: Efter avklarad utbildning med godkänt prov skickar vi ett utbildningsbevis per post. Dessutom får du alltid tillgång till ett digitalt intyg, som till exempel kan visas upp med en smartphone.
Förkunskaper: Inga
Pris: 2 200 kr

Boka kurs här:

Det finns endast ett alternativ för denna kurs, start sker löpande.

Stockholms stad, Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark
24/6-25/6 - fullbokat Sollentuna
25/6-26/6* Segeltorp
26/6-27/6 Sollentuna
2/7-3/7* Sollentuna
3/7-4/7 Sollentuna
10/7-11/7 Sollentuna
6/8-7/8 Sollentuna
8/8-9/8 Sollentuna
13/8-14/8 Sollentuna
15/8-16/8 (EN) Sollentuna
20/8-21/8 Sollentuna
21/8-22/8 - fullbokat Segeltorp
22/8-23/8 Sollentuna
27/8-28/8 Sollentuna
29/8-30/8 Sollentuna
3/9-4/9 Sollentuna
5/9-6/9 Sollentuna
5/9-6/9 Segeltorp
9/9-10/9 (EN) Sollentuna
12/9-13/9 Sollentuna
17/9-18/9 Sollentuna
19/9-20/9 Sollentuna
24/9-25/9 Sollentuna
25/9-26/9 Segeltorp
26/9-27/9 Sollentuna
Arbete på väg Steg 1 (Nivå 1+2)
25/6 - fullbokat Sollentuna
2/7 Sollentuna
9/7 Sollentuna
13/8 Sollentuna
20/8 Sollentuna
27/8 Segeltorp
Webbutbildning Arbete på väg Steg 1 (Nivå 1+2)
Boka här Onlineutbildning
Arbete på väg Steg 2:1 (TMA)
Kontakta ATA vid intresse
Arbete på väg Steg 2.2 (Nivå 3 A)
28/8-29/8 Sollentuna
Arbete på väg Steg 2.3
Kontakta ATA vid intresse
Arbete på väg Steg 3
Kontakta ATA vid intresse
Flaggvakt
Kontakta ATA vid intresse
Trafikreglering utökad utbildning (Nivå 3 B)
Kontakta ATA vid intresse
Första Hjälpen
Kontakta ATA vid intresse
Hjälp på väg
Kontakta ATA vid intresse
Heta arbeten
22/8 Sollentuna
Säkra lyft
Kontakta ATA vid intresse
Service på väg
Kontakta ATA vid intresse
Dricksvattenhygienutbildning - SVOA
Kontakta ATA vid intresse
Stockholms stad, Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark
Arbete på väg Steg 1 (Nivå 1+2)
Webbutbildning Arbete på väg Steg 1 (Nivå 1+2)
Arbete på väg Steg 2:1 (TMA)
Arbete på väg Steg 2.2 (Nivå 3 A)
Arbete på väg Steg 2.3
Arbete på väg Steg 3
Flaggvakt
Trafikreglering utökad utbildning (Nivå 3 B)
Första Hjälpen
Hjälp på väg
Heta arbeten
Säkra lyft
Service på väg
Dricksvattenhygienutbildning - SVOA

*Fåtal platser kvar
(EN) Kursen hålls på engelska
(PL) Kursen hålls på polska
(AL) Kursen hålls på albanska