Lilleström, Norge

Uppdrag

Vid Lilleström station i Norge så skulle Jernbaneverket investera i ett tredje spår. Detta medförde på sikt en ökad trafik och högre tåghastigheter i området. De boende i området behövde säkras mot höga bullernivåer.

Utmaning

Bullernivåerna skulle ner för att de boende i området skulle uppleva så litet störningar som möjligt från det nya järnvägsspåret.

 

Lösning

ATA monterade enkelsidig högabsorberande bullerskärm längs järnvägsspåren och fick på det sättet ner bullret från tågen till acceptabla nivåer.

Montaget av nästan 2000m bullerskärm tog ATA sammanlagt ca 20 arbetsdagar att genomföra!

Resultat

ATA:s kompletta lösning med högabsorberande bullerskyddsskärmar i aluminium, samt montage, uppskattades av Veidekke och Jernbaneverket.