ATA-seminarier våren 2020

Utbildningar för den som har vägen som sin arbetsplats


14 januari, ATA Malmö,
07:30-09:30
16 januari, ATA Växjö, 07:30-09:30
16 januari, ATA Jönköping, 11:30-13:30

Kompetens behöver den som har vägen som sin arbetsplats. Att arbeta längs vägen i någon form är ett arbete förknippat med flera risker. Det ställs idag krav på olika typer av kompetens och utbildning beroende på vem som är väghållare och vilken typ av arbete som utförs.

Under detta seminarium får du lyssna på Johan Pedersen utbildare på ATA Academy. Johan kommer tala om det senaste gällande Trafikverket nya Steg utbildningar, kommunala utbildningar och möjligheterna med att utbildas digitalt. Han tar även upp de förändringar som infördes i Trafikverkets regelverk den 1 januari i år.