ATA Academy är ID06-ackrediterad kompetensregistrator!

Detta betyder att deltagare på våra utbildningar har möjlighet att få sina utbildningar registrerade i ID06 kompetensdatabas.

Det är endast utbildningsbolagen som kan registrera den aktuella utbildningen i kompetensdatabasen.

Läs gärna mer på www.id06kompetensdatabas.se.

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och en registrering förutsätter ett samtycke i samband med utbildningen.