ATA Academy är ID06-ackrediterad kompetensregistrator!

Detta betyder att alla deltagare på våra utbildningar har möjlighet att få sina utbildningar registrerade i ID06 kompetensdatabas utan extra kostnad. Det är endast utbildningsbolagen som kan registrera den aktuella utbildningen i kompetensdatabasen. Läs gärna mer på www.id06kompetensdatabas.se. Alla personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen PuL och en registrering förutsätter ett samtycke i samband med utbildningen.