Webb & Distansutbildningar

Sedan mars 2020 har vi genomfört stora delar av våra utbildningar via distans eller webbutbildningar med mycket gott resultat och nöjda deltagare. Utbildningsmaterial skickas digitalt eller via post direkt till deltagaren.

Lärarledda distansutbildning med verktyget Zoom:

  • Trafikverkets Arbete på väg Steg 1, Steg 2.1, Steg 2.2, Steg 3
  • SVOA:s dricksvattenhygienutbildning
  • Bas P & Bas U
  • BAM (Bättre arbetsmiljö)
  • ESA Repetition Distans

Webbutbildningar som kan göras i egen takt:

  • Arbete på väg Steg 1.1 – Svensk och Engelsk – NYHET
  • Arbete på väg Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3) – Svensk och Engelsk – NYHET