Webb & Distansutbildningar

Sedan mars 2020 har vi genomfört stora delar av våra utbildningar via distans eller webbutbildningar med mycket gott resultat och nöjda deltagare.

Lärarledda distansutbildning med verktyget Zoom:

  • Trafikverkets Arbete på väg Steg 1, Steg 2.1, Steg 2.2, Steg 3
  • Stockholm Stads utbildning Trafikanordningar och Markarbeten i offentlig mark
  • SVOA:s dricksvattenhygienutbildning
  • Bas P & Bas U
  • BAM (Bättre arbetsmiljö)
  • ESA Repetition Distans

Webbutbildningar som kan göras i egen takt:

  • Arbete på väg Steg 1.1 (kostnadsfri)
  • Arbete på väg Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3)