Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark (Stockholms stad)

OBS! FR.O.M. 1/1-2022 KOMMER UTBILDNINGEN OMFATTAS AV TVÅ DAGAR.

Under pandemin har Trafikkontoret haft dispens så att utbildningen enbart omfattat en dag för att kunna hålla nere gruppstorlekarna och minimera smittspridning. Från och med 1/1-2022 kommer ordinarie kurslängd att gälla för all personal, dvs omfatta två dagar. Utbildningstillfällen fr.o.m. januari hittar du då under rubrikerna ”Stockholms stad” som kommer fyllas på löpande. Vi ser fram emot att välkomna dig och dina kollegor på utbildning!