Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark

Uppdraget avslutat 31/3 – 2022

Som stolt utbildningsleverantör har vi under de senaste fyra åren haft förmånen att utbilda över 9000 personer som ska arbeta i eller på Stockholms stads gator. Vi gläds över att våra deltagare ger oss så fina omdömen.

På en tiogradig skala betygsätts vi enligt följande:

  • Utbildningens kvalité: 72% ger betyget 9 eller 10
  • Utbildarens kompetens: 87% ger betyget 9 eller 10
  • Utbildarens pedagogiska förmåga: 83% ger betyget 9 eller 10
  • Engagemang och bemötande: 89 % ger betyget 9 eller 10

”Fantastiskt bemötande, Inspirerande och givande, mycket bra kurs!”

”Jättebra kurs och utbildaren var väldigt mån om att aktivera alla och gjorde en egentligen tråkig kurs rolig!”

”Fantastiskt kunnig och engagerad kursledare!! Bra! Tydlig! Höll mig vaken och intresserad!

“I think every single person needs to know this. Everything was perfect!”

Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på vårt övriga kursutbud!

Du vet väl om att om du arbetar i en annan kommun utanför Stockholm så hänvisar de till Trafikverkets ”Arbete på väg” (APV) som vi utbildat i sedan 1996. Du hittar de här: Trafikverket – ATA Hill & Smith AB