Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark (Stockholms stad)

OBS! Dispens på utbildningstid med anledning av Coronaviruset.

Trafikkontoret har i samråd med ATA beslutat att gruppstorleken vid utbildningstillfällena ska minskas för att minimera smittspridning under rådande omständigheter. För att möjliggöra detta och samtidigt inte skapa långa väntetider för utbildningstillfällen har Trafikkontoret beslutat att utbildningen ska genomföras på en dag. Utbildningens innehåll har därför omarbetas med fokus på säkerhet vid väg. Detta gäller tom den 30 juni 2021. Under denna period finns möjlighet att delta på utbildningen via distans.