FlexGuard MPS

FlexGuard MPS* är ett underglidningsskydd som skyddar MC-trafikanter mot vägräckesstolparna. Systemet är framtaget för att passa alla våra vägräckessystem i FlexBeam-familjen, H2- samt N2-systemen.

FlexGuard MPS hängs på vägräckessystemen under w-profilbalken och skyddar motorcyklisten från att skadas av stolparna.

FlexGuard-systemet är utformat för att falla av vid påkörning av andra fordon. Vägräckets prestanda avseende funktion och kapacitet påverkas inte av det påhängda underglidningsskyddet.

* MPS = Motorcycle Protection System

 

 

System Kapacitetsklass Arbetsbredd Stolpavstånd
Flexbeam CEFB05 N2 (B) W5 5 m
Flexbeam CEFB04 N2 (A) W4 4 m
Flexbeam+ CEFB23 N2 (B) W3 2,8 m
Flexbeam+ CEFB22 N2 (B) W2 2 m
Flexbeam+ CEFB21 N2 (B) W1 1,2 m
FlexbeamSPR4 CESPR4-005 N2 (B) W4 5 m
Flexbeam SPR4 CESPR4-004 N2 (B) W3 4 m
FlexbeamSPR4 CESPR4-003 N2 (B) W2 2,5 m
Flexbeam SPR4 CESPR4-002 N2 (B) W1 2 m
Flexbeam Mitt CESPR4-001 N2 (A) W4 4 m
Flexbeam Mitt CEFB14 N2 (A) W4 4,8 m
Flexbeam Mitt CEFB13 N2 (A) W3 4 m
Flexbeam Mitt CEFB12 N2 (A) W2 1,6 m
Hi-Flex CEFB63 H1 (B) W3 1,6 m
Hi-Flex CEFB64 H1 (B) W4 2 m
Hi-Flex V2GSF-01.A H2 (B) W1 2 m
Hi-Flex CEFB85 H2 (B) W5 2 m
BriFlex CEFB95 H2 (A) W5 1,6 m