Flexbeam Mitt

Flexbeam är ett flexibelt vägräckessystem och ett kraftfullt verktyg för att skapa en säker trafikmiljö. Med mer än 30 miljoner kronor satsade i produktutveckling och testning är Flexbeam idag det vägräckessystem som erbjuder flest konfigurationer av både enkel- och dubbelsidiga W-profilräcken. Vägområdet och den hindersfria bredden på sidan om vägen ändras ofta på en vägsträcka. Detta ställer stora krav på ett påkörningsskydd och dess förmåga att hålla kvar ett fordon på vägen utan risk för kollision med fasta föremål som en bropelare, vägmärkesportal eller naturligt hinder.

Flexbeam Mitt

Med slät navföljare

Flexbeam Mitt CESPR4-001 är ett alternativ till stållineräcken för mittmontering på väg där krav ställs enligt Trafikverkets specifikation slät navföljare* med snöplogklass 4.

Räcket är stabilt och medför mindre reparationer vid påkörning samt har bättre motståndskraft mot snöplogning än vad stållineräcken har.

Räcket är komplett med spikade förankringar samt tillhörande energiupptagande räckesavslutning för mittmontering (Trend CEN DS P4).

Utan slät navföljare

Flexbeam Mitt CEFB12-14 är dubbelsidiga Flexbeamräcken med standardbalk. Det vill säga att den inte är extra tålig mot snöplogning.

* Slät navföljare
Räcket får inte har utstickande skruvar/muttrar, skarvar eller klippkanter vända mot trafiken.
Räcket ska uppfylla krav för klass 4 avseende motståndskraft mot snöplogning enligt SS-EN 1317-5 Bilaga C.

 

Flexbeam Mitt Kapacitetsklass Arbetsbredd Stolpavstånd
Flexbeam Mitt CESPR4-001 N2 (A) W4 4 m
Flexbeam Mitt CEFB14 N2 (A) W4 4,8 m
Flexbeam Mitt CEFB13 N2 (A) W3 4 m
Flexbeam Mitt CEFB12 N2 (A) W2 1,6 m

Tillbehör

 • Långt avslut
  Avslut till FlexBeam Mitt

  img
  Långt avslut
 • Långt spikat avslut
  Avslut till FlexBeam Mitt

  img
  Långt spikat avslut