Trend

Trend CEN är en energiabsorberande räckesavslutning som är testad enligt SS-ENV 1317-4 med godkända värden för hastighetsklass P4 (110 km/h) och P2 (80 km/h).

Systemet är utvecklat för att hantera räckesavslut på enkel – eller dubbelsidiga W-profilräcken alternativt andra balkräcken som monteras i t ex vägmitt, exempelvis Flexbeam dubbelsidigt W-profilräcke.

System kan monteras med drivna stolpar eller med kort stolpe i stålsockel som drivs ner i asfalt, lämpligt för terminaler som monteras som skydd för mitträcken.

 

 

 

 

System Hastighetsklass Systemlängd Utböjd. klass FRK
Trend CEN es P4 110 km/h 12420 mm D 1.1 Z2
Trend CEN ds P4 110 km/h 8400 mm D 1.1 Z2
Trend CEN es P2 80 km/h 4420 mm D 1.1 Z2
Trend CEN ds P2 80 km/h 4420 mm D 1.1 Z2