Takbalksräcke -TE 3

Takbalksräcke N2W6

Tanken bakom detta räcke är att det ska passa alla trafikanter i alla miljöer, motorcyklister, gående eller bilister, utmed landsvägar eller inne i städer.

För att minimera risken för oskyddade trafikanter att skada sig har räckesbalken en vågformad överdel som bildar tak över stolparna.

Balkar och stolpar tillverkas av profiler med runda former. Skarvanordningar är i möjligaste mån dolda för trafikanter. Balken är storleksmässigt mindre än konventionella räckestyper typ w-profil.

Takbalksräcket passar med sina runda former mycket bra som parkeringsräcke. Räckets form fungerar som ett skonsamt påkörningsskydd som enkelt monteras längs parkeringsplatser.

Navföljaren monteras på våra runda vägräckesstolpar som även används till vårt rörprofilsräcke.