For the love of lives™

Förstärkt förvarning

Påkörningar av TMA-fordon, ett allvarligt arbetsmiljöproblem
– ATA presenterar nya lösningar för förstärkt förvarning.

 

Ett mycket utsatt arbete är de arbetsmoment som utförs vid på- och avetablering av ett vägarbete. Varje år sker många allvarliga olyckor där skyddsfordon utrustade med TMA-skydd körs på. Andelen påkörningar av tung trafik är överrepresenterade vilket är extra allvarligt eftersom skadeföljden för chauffören av TMA-bilen ökar.

ATA lanserar på mässan ”På Väg” ett koncept för att förstärka förvarningen och därmed minska exponeringen av TMA-fordonen. Beroende på risknivå har vi tagit fram tre olika nivåer på effektiv arbetsplatsutformning med förstärkt förvarning.

Högsta nivån innehåller en metod som med ett automatiserat system etablerar trafikanordningar/fysiskt hinder i tid bakom TMA-bilen. På så vis ökar möjligheten att väcka den trafikant som inte uppmärksammat TMA-fordonet drastiskt.

Ljuspil med portalarm för tidig förvarning