Westminster Demonterbar

Westminster Demonterbar är tillverkad av manganstål som är känt för sin höga slaghållfasthet och nötningsbeständighet.

Westminster Demonterbar har konstruerats för att matcha säkerhetsklassningen för den certifierade grunt monterade modellen som kan stoppa ett fordon på 7500kg som färdas i 64 km/h. Westminster-pollarens ribbade profil och specifika topp är omedelbart igenkännlig för alla som har sett eller besökt Westminster-området.

Pollarens demonterbara design erbjuder en högsäkerhetslösning för områden där tillfällig åtkomst krävs. Med hjälp av lyftutrustning kan Westminsterpollaren lätt tas bort för att skapa en åtkomstpunkt. För områden där det krävs regelbunden åtkomst för fordon rekommenderar vi en av våra automatiska modeller.

Med bara 536 mm djup kan Westminster enkelt installeras i områden där grunddjupet är begränsat, till exempel stadsområden med täta underjordiska nätverk, parkeringsplatser eller källare. Den grunda fundamentpollaren hjälper också till att minimera den tid det tar och störningar som orsakas av installation av pollare samt sparar kostnader.

Westminster levereras i sin råa omålade form som standard med en blank panel. Vi kan däremot ytbelägga den till vilken färg du än önskar, och den kan förses med en företagslogotyp.