Titan MK II Aktiv

Titan MK II Aktiv är ett kostnadseffektivt sätt att skydda viktiga tillträdespunkter i ett områdesskydd. Produkten finns i flera olika utföranden och tillval.

Titan MK II Aktiv är ett kostnadseffektivt krocktestat system som har installerats på många ställen runt i världen.

Titan MK II Aktiv är designad för hög säkerhet och testad av enligt PAS 68-standarden. Titan MK II Aktiv finns i en mängd olika utföranden och funktioner, vilket gör det till ett ekonomiskt och effektivt sätt att skydda dina viktiga åtkomstpunkter.

Pollaren manövreras som standard med ett hydrauliskt pumpsystem eller finns också som en manuellt manövrerbar fristående enhet för platser där strömförsörjning kan vara ett problem. Alla delar är varmförzinkade som standard för korrosionsskydd, vilket säkerställer pollarens hållbarhet på lång sikt. Levereras som standard i galvaniserad yta men kan också målas i valfri RAL-färg eller kompletteras med en dekorativ hylsa och ett LED-belysningslock.

Det hydrauliskt manövrerade aktiva säkerhetssystemet erbjuder enastående skydd. Dess konstruktion gör det möjligt att bibehålla fotgängarnas framkomlighet och tillåta auktoriserad fordonsåtkomst vid behov. Våra hydrauliska säkerhetspollare är utformade för att klara ett stort antal operationer per timme, vilket gör Titan MK II Aktiv perfekt för platser med högt trafikflöde.

Produktens mångsidighet innebär att pollaren kan vara en del av ett stort säkert åtkomstkontrollsystem eller fungera som ett fristående system. Denna pollare levereras med ett PLC-styrsystem som standard som kan ställas in för att uppfylla de operativa krav som finns på platsen.