StronGuard Balk Vajer

Bristorm StronGuard ™ Balk Vajer från ATG Access och är den senaste utvecklingen inom kollisionstestade områdesskydd mot fordon.

StronGuard ™ Balk Vajer går att kombinera med olika staketmodeller. Det kollisionstestade systemet Bristorm Balk Vajer är alltid basen. Till det balkskyddet kan man sedan kombinera med ett Barkers-staket, StronGuard ™ -palissadstaket eller ett SecureGuard SL2-masksystem. 

Denna unika kombination stoppade tillfredställande ett 7 200 kg tungt fordon som färdades i 80 km/h när det utsattes för ett IWA 14-kollisionstest. Systemet är också certifierat som ett extra fysiskt skydd mot yttre våld i enlighet med LPCB-, CPNI- och ASTM. 

Systemet är utformat för att klara extrema laster på en liten yta, genom att erbjuda en kombinerad barriär/staketlinje, som i sin tur skapar en maximal yta för säker verksamhet innanför skyddet. 

Stolparna är varmförzinkade enligt BS EN ISO 1461; vajrarna är förzinkade och HDPE-belagda enligt EN 10264 2: 2002 eller EN 10255-2. Tjockare beläggningar och pulverbeläggningar finns tillgängliga på begäran (Pulverlackering enligt BS1722 del 16). 

StronGuard ™ Balk Vajer rekommenderas för användning på petrokemiska anläggningar, militära platser, förvaringsplatser för farligt avfall, testlaboratorier och datacenter där utrymmet är vitalt, och maximal säkerhet krävs. 

Beroende på ditt säkerhetskrav är StronGuard ™ Balk Vajer kompatibel med ett brett utbud av intrångstestade staket, inklusive nät, palissader och ASTM-certifierade staket. 

Systemet kan integreras med taggtråd, rakbladsvajer, elstängsel och PID:s system. Kombinationen av en kollisionstestad balk och ett intrångsskyddande staket, ger den högsta nivån av skydd i ett system för kunder som behöver totalsäkra extremt känsliga anläggningar.