Stopper 20 Passiv

Stopper 20 Passiv har krocktestats enligt PAS 170, som kan stoppa ett fordon på 2 500 kg i en hastighet om 32 km/h. 

För att täcka behovet av pollare i kategorin under PAS 68 men säkrare än ej testade produkter har Stopper-serien tagits fram. Stoppers sortiment av pollare har testats enligt den nya BSI PAS 170-standarden, som används för att mäta pollare med en hastighet på 16 respektive 32 km/h. Dessa pollare är framtagna för att skydda platser med risk för fordonsattack i lägre hastighet, men även oavsiktliga kollisioner som t ex i parkeringsgarage.

För mer robust skydd rekommenderar vi att du tittar på vår serie av PAS 68-märkta pollare som har testats och godkänts vi högre hastigheter och med tyngre fordon.

Stopper 20 Passiv pollare är nästa steg upp i Stopper-serien. På samma sätt som Stopper 10 Passiv, kan Stopper 20 Passiv installeras antingen som en fristående pollare eller byggas in i ett skyddsräcke för att till exempel hindra ett fordon att tränga in på en gång- eller cykelbana.

Stopper-pollarna är varmförzinkade enligt BS EN ISO 1461 för att säkerställa maximal livslängd och bästa livscykelkostnad. Installation av pollarna ska ske med maximalt avstånd om 1360mm från varandra för att leva upp till säkerhetsklassning enligt krocktest.

Stopper-pollaren kan förses med annan ytbehandling eller ytskikts efter önskemål.