Stealth Aktiv

Testat enligt IWA 14 är Stealth Aktiv ett automatiskt system med integrerad hydraulik som kan eftermonteras i befintliga system.

Stealth Aktiv är utformad för att installeras som en helt ny produkt eller för att eftermonteras i befintliga system och är en idealisk lösning för att ersätta föråldrade, aktiva pollare som börjar bli dyra i drift

Stealth Aktiv var den första brittiska produkten som blev krocktestad enligt IWA 14–1, och stoppade ett fordon på 7 200 kg som fördades i 80km/h, både monterad i par och var för sig. I båda testerna uppnådde Stealth Aktiv fantastiska resultat, där dom till och med förblev funktionsdugliga efter en påkörning av ett så pass tungt fordon.

När det gäller säkerhet förstår vi vikten av livslängd, som sådan har Stealth Aktiv-pollaren utformats med tillförlitlighet och användbarhet i åtanke. Stealth aktiva pollarsystem drivs av hydraulik och kan ha antingen en extern HPU eller en integrerad pump.

Pollaren levereras ytbehandlad som standard. Vi kan också leverera produkten målad i valfri RAL-färg eller utrustad med en rostfri hylsa. För ökad synlighet finns det också möjlighet att komplettera pollaren med LED-lampor.