SPK12R Demonterbar

SPK12R Demonterbar är en fullständigt certifierad lösning som har testats framgångsrikt i enlighet med IWA 14. Pollaren stoppade ett fordon på 7200 kg som körde i 80 km/h och uppnådde mindre än en meters penetration.

SPK12R Demonterbar har ett fundamentsdjup på 1200mm och lämpar sig därför bäst till platser som inte har begränsningar i markdjup.

Att installera en avtagbar pollare ger åtkomst till en plats utan att behöva gräva marken och ta bort en permanent pollare. Själva pollaren är gjord av en stålhylsa fylld med betong. Sittande i ett permanent uttag kräver pollaren lyftutrustning när den tas bort. SPK12R är ett idealiskt alternativ för att säkra kritiska platser från höghastighetsattacker med krav på prestanda enlig IWA 14.

SPK12R Demonterbar finns i olika utföranden. Pollaren kommer galvaniserad för att skydda mot korrosion och kan sedan levereras i valfri RAL-färg, vilket gör att pollaren kan matcha platsens estetik.