SP400 Demonterbar Grund Platta

SP400 Demonterbar Grund Platta är den första avtagbara pollaren som installeras och krocktestats med en upphängd fundamentplatta.

Traditionellt har upphängda plattapplikationer som brodäck, parkeringsramper eller konstruktion över en underjordisk tunnel visat sig vara en stor utmaning vid installation av krocktestade pollare. Med vår senaste innovation kan de problemen, som riskerar att underminera konstruktionen, minimeras.

Baserat på en omfattande portfölj av kollisionstestade produkter genomförde vi två utvecklingskrocktester för att certifiera användningen av en avtagbar pollare inom en upphängd plattplatta. Den upphängda plattan hade en tjocklek på 250 mm och produkten krocktestades med ett fordon på 2 500 kg som körde med en hastighet på 30 km/h. Efter kollisionen bibehölls den upphängda plattans integritet fullständigt och den avtagbara pollaren utförde ett totalstopp med noll meters penetration registrerad.

Utifrån testerna har denna lösning utformats för upphängda fundament som t ex broar och parkeringsramper.

SP400-pollaren har en tunn profil som ger ett snyggt utseende och gör att den kan utrustas med en rostfri hylsa. Den är galvaniserad som standard för att skydda mot korrosion och två reflekterande band för att underlätta synligheten.