SP180 Grund

SP180 Grund utformad för att klara påkörning av ett fordon på 3 500 kg i 48 km/h genom att levererat ett motstånd på 314 KJ +.

SP180 Grund utformad för att klara påkörning av ett fordon på 3 500 kg i 48 km/h genom att levererat ett motstånd på 314 KJ +.

SP180 Grund konstruerats för att skydda mot ett fordon på 3 500 kg som körs med 48 km/h.

SP180 Grund har en grund bas med ett djup på bara 112 mm, vilket innebär att det kräver ett totalt djup på endast 182 mm vid installation. Detta minskar såväl kostnad som tid för installation.

Tack vare sin enkla och snabba installation minskas effekten av störningar på omgivningen när denna pollare installeras. Kostnadsdrivande i de flesta projekt är de markarbeten som sak utföras och genom att använda pollare med grunda fundament kan tiden och kostnaden reduceras. Vissa miljöer tillåter inte djupt grävda fundament, här kommer våra grunda fundament in som ett väldigt attraktivt alternativ.

Pollaren är varmförzinkad som standard för att skydda mot korrosion, vi kan också måla den i valfri RAL-färg efter behov. Denna modell kan även utrustas med LED-belysning.