SP1000 112 mm Grund

SP1000 112 mm Grund är utformad för att skydda platser som riskerar att utsättas för fordonsattacker i hög hastighet. SP1000 finns både med 150 mm samt 112 mm djupa fundament 

Trots att den bara har ett djup på 112mm, levererar SP1000 Shallow Mount Bollard samma resultat som en fast pollare med fullt djup. 112mm-s varianten av SP1000 är kollisionstestad till BSI PAS 68, kapabel att stoppa ett 7 500kg tungt fordon med hastigheten 64 km/h. Trots en kollision med ett så stort fordon vid en så hög hastighet erhölls en penetration på endast 1,2 meter 

Pollare med grunda fundament är många gånger det bästa alternativet i stadsmiljö där underliggande infrastruktur i marken kan begränsa möjligheter att gräva för traditionella fundament. 

SP1000 112 mm Grund är enkel att installera med instruktioner och visuell vägledning på själva komponenterna för att förenkla montaget. 

SP1000 112 mm Grund har galvaniserad yta för att skydda mot korrosion. Pollaren kan beställas i valfri RAL-färg eller förses med en mer estetiskt tilltalade överdragshylsa. Pollaren kan även förses med reflex vid behov. 

En av våra mest grundliga fundament, SP1000 112 mm Grund, är både stark och mångsidig och finns i varianterna med ett djup på 112mm och 150mm.