Surface Guard Tillfällig

Surface Guard-systemet har utvecklats i syfte att snabbt kunna skapa ett skydd mot fordonsattacker. Systemet är framtaget för stora event som byggs upp för en kortare tid, men som ändå kräver ett omfattande skydd.

Surface Guard Tillfällig har designats för att snabbt kunna etableras och avetableras och har fått erkännande i form av vinnare på Counter Terror Awards i kategorin Physical Security Award.

4 personer installerar en komplett fordonsavspärrning av en normalstor vägs bredd med trottoarkanter på ca 40minuter. Inga lyfthjälpmedel behövs. Systemet är modulbaserat och helt ytmonterat, samt innehåller ett antal innovativa funktioner vilket möjliggör utplacering från lätta fordon på mycket kort tid. Många olika scenarier kan lösas snabbt med Surface Guard Tillfällig.

Detta innovativa system klarar utan problem förändringar i nivåer som exempelvis trottoarkanter. Systemet har utformats för att vara estetiskt tilltalande och att motverka en ”ovänlig” eller hotfull känsla.

Surface Guard Tillfällig tillåter fotgängare, rullstolar, samt cyklister att passera.
Extra tillval i form av en genomfart för t ex fordon med tillstånd finns att tillgå, anpassas lätt till standardmodulerna.

6-10 enheter kan staplas platt på en normal stor lastpall för enkel transport och förvaring. Det här minskar antalet leveransfordon som krävs för att säkra en vägbredd jämfört med mer traditionella barriärer som betong eller stålkonstruktioner.

Alla enheter kan hanteras för hand och tar bort behovet av gaffeltruck och/eller andra tunga lyfthjälpmedel.