City of London Demonterbar

City of London Demonterbar, har konstruerats för att matcha säkerhetsklassningen för den grunda monteringsmodellen, som kan stoppa ett fordon på 7500 kg som färdas i 80 km/h.

Endast ATA/ATG Access har tillverkningsrättigheter till högsäkerhetsversionerna av City of London Demonterbar. Pollaren är gjuten med manganstål som ger hög slaghållfasthet och nötningsbeständighet, vilket gör det till ett idealiskt val för omkretsskydd. Pollaren kommer färdig i den distinkta röda, vita och svarta designen som kan ses i hela London.

Med hjälp av lyftutrustning kan City of London Demonterbar enkelt lossas för att möjliggöra tillfällig åtkomst, som en kompletterande produkt till en serie statiska pollare. Den demonterbara pollarens fundament består av en 150 mm basplatta och ytterligare 450 mm för pollarens hylsa.

Jämfört med en traditionell pollare tar City of London Demonterbar mycket mindre markdjup, vilket innebär att den kan installeras i områden där markdjupet är begränsat. Det innebär också att installationen av pollaren går mycket snabbare och orsakar mindre störningar på platsen och omgivande områden samtidigt som det sparar kostnader.