Cedar Högsäkerhetsbom

Cedar Högsäkerhetsbom är en extremt kostnadseffektiv PAS 68-klassad bom som är väldigt enkel att installera.

Cedar Högsäkerhetsbom har utformats för att skydda åtkomstpunkter i ett områdesskydd där trafikflödet är lågt eller för sektioner som ska vara öppna för trafik en längre tid. Barriären har en motvikt för enkel användning och levereras med en manuell låsmekanism för att låsa barriären i det sänkta stängda läget för att förhindra otillåten manövrering. Bommen finns i bredderna 3, 4, 5 och 6 meter och ligger 900 mm över marknivån.

Känn dig trygg med att du köper en beprövad högsäkerhetslösning, testad och certifierad enligt den brittiska PAS 68-standarden, när du köper denna modell. Under krocktestet uppvisade Cedar-bommen stopp av ett 7500 kg fordon som färdades med 48 km/h och uppnådde mindre än en meters penetration.

Utan behov av elektricitet skyddar Cedar-bommen åtkomstpunkter i ditt områdesskydd på avlägsna platser där strömförsörjningen kan vara begränsad. Ett helt manuellt system har även den fördelen att installationskostnaden blir lägre.

Barriären är varmförzinkad som standard för korrosionsskydd, vi kan belägga den till vilken RAL-färg du än önskar.