Mitträcke - C1 MidGuard

Mitträcke med rörprofil

MidGuard C1 är krocktestat i enlighet med 1317–2 och möter alla krav från gällande europanormer. Räcket är godkänt i kapacitetsklass N2 och H1 och är klassificerat med arbetsbredd W4 i bägge klasserna.

Vid utvecklingen av MidGuard C1 tog vi fasta på Trafikverkets kravdokument för utformning av mitträcken. Det innebär att mitträcket kan kompletteras med trafiksäkra räckesavslutningar samt att det är utformat så att skaderisken för motorcyklister minimeras. Räckets design gör att det inkräktar så lite som möjligt på vägbanan samtidigt som det är lågt för att inte skymma sikten mellan körbanorna mer än nödvändigt.

MidGuard C1 är både enkelt att installera och reparera. De längsgående profilerna skarvas med invändiga skarvhylsor och stolparna installeras i markhylsor. Vid reparation kan de skadade stolparna enkelt tas upp ur hylsorna och ersättas med nya.

Genom mitträckets utformning med slutna rörprofiler tål det stort tryck från till exempel snöplogar och andra fordon utan att deformeras. MidGuard C1 har erhållit högsta möjliga snöplogsklass [4]. Räckets slutna former förhindrar dessutom att smuts och skräp samlas på eller i profilerna.

Räcket är enkelt att reparera och på så vis minimeras tiden med ofullständigt skydd. Den snabba installationen underlättar även för de personer som utför arbetet.

Tillbehör

  • Övergång Trend
    Övergång mellan C1 och dubbelsidig Trend

    img
    Övergång Trend