Flexbeam

Flexbeam

Flexbeam är ett flexibelt vägräckessystem och ett kraftfullt verktyg för att skapa en säker trafikmiljö. Med mer än 30 miljoner kronor satsade i produktutveckling och testning är Flexbeam idag det vägräckessystem som erbjuder flest konfigurationer av både enkel- och dubbelsidiga W-profilräcken. Vägområdet och den hindersfria bredden på sidan om vägen ändras ofta på en vägsträcka. Detta ställer stora krav på ett påkörningsskydd och dess förmåga att hålla kvar ett fordon på vägen utan risk för kollision med fasta föremål som en bropelare, vägmärkesportal eller naturligt hinder.

Flexbeam

Enkel design. Optimal prestanda.

Flexbeam använder W-profilbalk monterad på Z- eller S-stolpar och går att få olika kapacitetsklasser beroende på stolpe, balk och stolpavstånd. Att kunna anpassa systemets stolpar, stolpavstånd och balkar efter trafikmiljöns krav på arbetsbredd innebär en stor fördel, med lägre monteringskostnad, och snabbare installation jämfört med traditionella system.

Flexbeam+

Minska arbetsbredden utan att spräcka budgeten

Genom att använda samma W-profilbalk som Flexbeam men använda en starkare stolpe kan vi uppnå mindre arbetsbredd utan att öka stolpavståndet. Vi kallar det Flexbeam+. Fördelen är att man kan montera ett starkare räcke utan övergångar vilket blir billigare i slutändan.

Flexbeam SPR4

Öka stolpavståndet och klara snöplogningen

Flexbeam SPR 4 tillverkas i tjockare stål som tål snöplogning bättre och uppfyller kraven för snöplogklass 4. Eftersom balken är grövre så kan stolpavståndet ökas, vilket leder till lägre kostnader.

Flexbeam gör det möjligt att skapa ett sammanhängande vägräcke vars egenskaper kan variera i kapacitetsklass och arbetsbredd beroende på vilken stolpe man använder och stolpavståndet.

Systemen kan installeras på drivna stolpar, ytmonterade stolpar, i hylsade stolpar eller stolpar som sätts direkt i betong.

 

System Kapacitetsklass Arbetsbredd Stolpavstånd
Flexbeam CEFB05 N2 (B) W5 5 m
Flexbeam CEFB04 N2 (A) W4 4 m
Flexbeam+ CEFB23 N2 (B) W3 2,8 m
Flexbeam+ CEFB22 N2 (B) W2 2 m
Flexbeam+ CEFB21 N2 (B) W1 1,2 m
FlexbeamSPR4 CESPR4-005 N2 (B) W4 5 m
Flexbeam SPR4 CESPR4-004 N2 (B) W3 4 m
FlexbeamSPR4 CESPR4-003 N2 (B) W2 2,5 m
Flexbeam SPR4 CESPR4-002 N2 (B) W1 2 m

Tillbehör

 • Fiskstjärt
  Avslut till FlexBeam.

  img
  Fiskstjärt
 • Kort vinklat avslut
  Avslut till FlexBeam.

  img
  Kort vinklat avslut
 • Långt vinklat avslut
  Avslut till FlexBeam.

  img
  Långt vinklat avslut
 • Kort Texas Twist
  Avslut till FlexBeam

  img
  Kort Texas Twist
 • Lång Texas Twist
  Avslut till FlexBeam

  img
  Lång Texas Twist
 • Transflex
  Övergångar mellan olika varianter av FlexBeam, Hi-flex och broräcken.

  img
  Transflex