Bristaverket, Arlanda Stad

Under vinterhalvåret har vi bland annat drivit ett projekt vid Bristaverket med vår kund Pilbäck Mark och Anläggning AB (PMA).

UPPDRAG

Skapa en säker transportväg för tunga transporter inom Bristaverkets energianläggning utanför Arlanda Stad.

UTMANING

Utmaningen i detta fall var att skapa en säker väg, bland annat vid en skarp kurva.

Detta projekt klassades som ett skyddsobjekt, vilket krävde omfattande planering av TA och certifiering av personal för ändamålet för att få arbeta inom Stockholms Exergis Anläggningar.

LÖSNING

I detta projekt var vår främsta roll att bistå med en säkerhetslösning för att säkra upp transportsträckan.

Vår lösning innefattade montering av 52m vägräcke i w-profil med kapacitetsklass H2W4 och två räckesavslut.

Utöver det tillhandahöll vi en godkänd TA-lösning med syftet att skapa en trygg arbetsmiljö för montörer och hålslagare på plats.

RESULTAT

Under projektets gång hade vi god kontakt med alla inblandade parter och ett bra samarbete med både entreprenör och beställare.

Christoffer Hellgren, arbetsledare på PMA, säger att samordningen fungerat bra vilket har gjort att projektet flutit på smidigt och enkelt.